Individuele begeleiding kinderen- jeugd en volwassenen

Uitvogelaar werkt altijd met doelen voor kinderen- jongeren en volwassenen.
Waar loop jij tegenaan, wat wil jij graag leren en hoe wil jij jezelf graag ontwikkelen?
Samen gaan we uitvogelen wat jouw randvoorwaarden zijn om jezelf en/of je talenten te kunnen ontdekken. Dit alles middels een begeleidingsplan dat wij samen opstellen om jou te kunnen laten groeien tot wie je werkelijk bent. Iedereen is uniek- dat vergt maatwerk en Uitvogelaar staat te popelen jou dit te kunnen bieden!

Specialisatie ligt op het begeleiden van cliënten met een neurodiverse diagnose; d.w.z.: AutismeSpectrumStoornis, ADHD, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid in het algemeen. 

 


Gezinsondersteuning / systemische begeleiding

Het opvoeden van een kind kan voor een ouder een enorme uitdaging zijn. Het wordt nog uitdagender als je kind een beperking heeft. Belangrijk is dat kinderen- en/of jongeren moeten leren omgaan met deze beperking. Vaak is dit een dynamisch proces en kan het spanning opleveren in de thuissituatie. Uitvogelaar biedt ouders en kinderen de juiste handvatten om zo de opvoeding te bevorderen. Praktisch Systemisch werken ligt hieraan ten grondslag.
Het traject wat we doorlopen is vaak erg intensief en vraagt veel van de betrokkenen. Daarbij zijn ouders / verzorgers een belangrijke schakel in het hele traject. Bij een begeleidingstraject is het dan ook heel belangrijk dat de ouders / verzorgers volledig in hun kracht staan.


Ondersteuning op school 

Mocht de ontwikkeling op school in gevaar lopen, dan is het belangrijk hier extra aandacht aan te geven. 
Tijdens individuele begeleiding kan er zowel ruimte gemaakt worden leren om te gaan met plannen, ontwikkelen van sociale vaardigheden en bijvoorbeeld het leren leren. Uitvogelaar kan school meenemen in het traject en zo  preventief ondersteunen.


Ondersteuning op het werk

Werken op een plek waar jij je op je gemak voelt. Talenten worden pas zichtbaar wanneer aan (persoonlijke) randvoorwaarden voldaan kan worden. Vaak vergt het voor werkgevers een (kleine) aanpassing de werknemer goed in zijn/haar vel te laten zitten; echter blijkt veelal dat er kennis benodigd is deze aanpassing te kunnen waarborgen. Uitvogelaar kan werk en/of UWV / participatiebedrijven meenemen in het traject en zo preventief ondersteunen.